Vikt/Massa Domino

5,00 kr

Öva växling mellan enheter i Vikt/Massa med hjälp av Domino.
Innehåller växling mellan:
kg och hg
kg och g
hg och g

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader