Vilka 4 hör ihop?

30,00 kr

Med detta material kan eleven träna på kategorisering genom att öva att gruppera bildkort i grupper om fyra.

Materialet innehåller en bricka samt tre ark med bildkort, totalt 60 olika bildkort att gruppera. För en enklare variant kan man träna att bilda par eller trio. Materialet kan även användas som memory, där bilderna inte är lika men tillhör samma kategori.

Antal filer: 4
Filformat: jpg
Rekommenderad programvara: Bildbehandlingsprogram