Sammansatta ord

30,00 kr

Träna på att bilda ”riktiga” eller egna, nya, fantasifulla sammansatta ord med detta material om en bricka och 36 kort uppdelade på tre A4 ark. Hälften av korten är utformade för att utgöra början av ett ord och den andra hälften av korten utgör slutet av ordet. Låt eleven berätta om sitt”egna” ord för sina klasskamrater. Förutom språkuppfattning så tränar vi turtagning, att våga ta plats, att tala inför andra, argumentera mm. Hur de sammansatta orden skulle kunna vara framgår av hur de är placerade på arken men det finns fler kombinationer. Vilka ord bildar ni?

Antal filer: 4
Filformat: jpg
Rekommenderad programvara: Bildbehandlingsprogram