Vilket är verbet?

20,00 kr

”Vilket är verbet?” är ett material som tränar verb. Varje kort innehåller ett substantiv, ett adjektiv och ett verb. Tanken med materialet är att man ska försöka ta reda på vilka av ordklasserna som är verb. Materialet kan användas på olika sätt, ett förslag är att man sätter tvättklämmor på verben.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader