Who’s there

15,00 kr

Låt eleverna öva på att skriva / göra personbeskrivningar på engelska med hjälp av detta material. Materialet innehåller 24 olika bilder / illustrationer med tillhörande namn, perfekta att köra leken vem där med.  Materialet är tänkt att ge eleverna möjligheten att fördjupa sina kunskaper och göra dem säkrare på att göra personbeskrivningar, något som gynnar dem vid moment likt berättande text. Låt eleverna själva välja bild / illustration och låt dem sedan göra personbeskrivningen enskilt eller tillsammans i par eller grupp, eller låt eleverna köra leken vem där. Ett roligt och lekfullt sätt att lära sig att göra personbeskrivningar.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader