Visar alla 7 resultat

Skolkurator Sandra

Jag arbetar som skolkurator och har arbetat fram diverse material. Materialet riktar sig bl.a. in på att identifiera stödbehov för elever, arbeta med värdegrund och konflikthantering. Du kan även hitta mallar och diskussionsunderlag för era arbetslagsträffar, EHK och samverkansmöten med övriga aktörer.