100 skoldagar! 100 enkla uppgifter för klassen att klara tillsammans. Årskurs 1.

5,00 kr

100 kort med olika enkla uppgifter anpassade för årskurs 1.

Låt klassen samarbeta för att tillsammans under dagen klara av alla 100 uppgifter.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader