Om träd

30,00 kr

Lär dig om träd med detta material som innehåller både fakta och material så att eleverna kan skapa sin egen bok om träd. ( 22 sidor åk 1-2)

Innehåller följande: faktatexter med tillhörande frågor på texten: Varför ändrar trädens löv färg på hösten? Hur blir det ett nytt träd? Vad är barrträd och lövträd?

Dessutom ingår arbetsblad där eleverna får lära sig vilket djur som har ätit på kotten, fylla i namn på vad trädets olika delar heter, klippa och klistra ihop trädets livscykel i en bildserie, vilka saker är gjort av trä, måla hur trädet ser ut under våra fyra årstider, samla löv och ritar av olika former.

Eleverna får även lära sig 6 av våra vanligaste lövträd: ek, rönn, lönn, asp, kastanj, björk samt skillnaden mellan gran och tall. De tränar på träden på många olika sätt genom att läsa och måla, skriva, rita, dra streck till bilder, para ihop rätt träd med rätt frukt och testa sina trädkunskaper i ett korsord. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader