Abrahamitiska religionerna helt arbetsområde (3 texthäften med frågor/uppgifter + begreppskort + instuderingsfrågor + 2 prov)

85,00 kr

Detta är ett stort paket som innehållet ett färdigt material för ett helt arbetsområde om de om syskonreligionerna, eller de Abrahamitiska religionerna(judendom, kristendom & islam).

Materialet består av:

1)  Tre texthäften som behandlar alla grunderna i judendom, kristendom och islam. Häftet innehåller sidor med fakta om religionernas högtider, ritualer, symboler, viktiga personer samt viktiga platser. Varje faktasida följs av en sida med frågor till texten. I slutet av varje häfte finns även en sammanfattning om religionerna samt begreppskort som eleverna kan fylla i. 

2) Tre sidor med begreppskort, en för varje religion. Varje sida med begreppskort har en baksida med förklarningar till bilderna. Texten är spegelvänd. Detta för att rätt beskrivning ska hamna bakom rätt bild när man skriver ut ”dubbelsidigt”.

3) Instuderingsfrågor.

4)2 prov.  Det ena provet kan eleven visa kunskaper på E-A nivå. Det andra provet är enklare på en anpassad nivå för att uppnå endast E kriteriet. 

Källor:

  • UPPTÄCK Religion Grundbok
  • PULS SO boken
  • Utkik 4-6 Religion 2:a upplagan

Antal filer: 7
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader