Arbetshäfte Stenåldern

20,00 kr

Arbetshäfte kopplat till SO-boken PULS (2021). Består av två lucktexter, en uppgift där man ska rita och beskriva olika föremål, olika frågor att besvara samt en längre skrivuppgift som man skriver med hjälp av stödord. Alla uppgifter är kopplade till SO-boken.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Skapare : hannasklassrum1 Kategori: