Berättelsekort

20,00 kr

Berättelsekort är ett material där eleverna väljer olika kort för att bygga upp sin berättelse. De väljer ett kort med blå ram som är huvudpersonen i berättelsen, ett kort med grön ram som talar om var berättelsen ska utspela sig och ett kort med röd ram som talar om vilket problem som finns i berättelsen. 

Det finns:

42 kort med blå ram – huvudperson

28 kort med grön ram – platsen

28 kort med röd ram – problemet

Laminera korten så att de håller. Lägg dem förslagsvis i olika burkar och låt eleverna slumpvis ta sina 3 kort och bygga sin berättelse i par eller enskilt. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader