Berättelsekort 1

25,00 kr

Berättelsekort 1 är ett material som består av tio arbetskort. Varje arbetskort består av nio ämnesspecifika ord. Elevernas uppgift är att skriva berättelser som innehåller de ämnesspecifika orden.

Antal filer: 2
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Skapare : VGH Pedagogik Kategorier: , , ,