Berättelsen om Jesu födelse

35,00 kr

Berättelsen om Jesu födelse. Ett material som kan användas på många olika sätt. Allt material i detta paket finns i två versioner både i svartvitt och i färg. 

Läsförståelse:

* Läs berättelsen om Jesus födelse berättad i 9 bildrutor.

* Låt eleverna klippa ut bilderna och textrutorna och limma ihop sin egen berättelse i rätt kronologisk ordning och på så sätt återberätta berättelsen. 

Skriva:

* Skriv egna bildtexter till bildrutorna.  

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader