Beskrivningsmästare! – arbetshäfte om miljöbeskrivning

43,00 kr

Engagerande material med pedagogiska tydliga exempel och frågor som hjälper eleverna att förstå hur en bra beskrivning ser ut och varför den är viktig. Varierande övningar uppmuntrar eleverna att komma igång med att bygga egna miljöbeskrivningar. 

Innehåll:

  • Introduktionsövningar: Observera och beskriv din omgivning med alla sinnen.
  • Tydliga förklaringar av begrepp och nyckelord med illustrativa exempel.
  • Varierade övningar: Analysera beskrivningar, rita bilder och skapa egna beskrivningar.
  • Tydliga istruktioner med pedagogiska symboler.
  • Möjlighet att beskriva bilder för elever som har svårt att komma igång med en egen text. 
  • Kamratrespons eller självskattningslista för konstruktiv feedback och reflektion.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader