Världsdelar och länder: Christoffer Columbus – matteuppgifter

20,00 kr

Innehåller: 3 sidor med matteuppgifter till arbete kring Christoffer Columbus. Matteuppgifterna för historien framåt. Uppgifterna är blandade räknesätt och är lagom för åk 2 och 3.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader