Cirkeldiagram – avläs diagrammet och utför uppdragen

30,00 kr

Ett cirkeldiagram över några lästa böcker. I grupp löser eleverna uppdraget om läsutmaningen med hjälp av frågekorten. De fyller den tomma tabellen. Hjälpdiagram med 10 lika delar används för dem som behöver stöd i de svåraste frågorna. Frågorna stiger i svårighetsgrad.

Utmärkt material för att träna inför de nationella proven.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader