Problemlösning division, redigeringsbar i powerpoint

10,00 kr

Eleverna tränar här på att skriva matematiska uttryck i division och skriva svar med rätt enhet.

3 sidor med ett exempel och 16 problemlösningsuppgifter.

Antal filer: 2
Filformat: pdf, pptx
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader, Microsoft PowerPoint