Dagens tal

20,00 kr

En aktivitet för att bygga taluppfattning. Bladet finns i tre varianter beroende på talområde.

Använd som startuppgift på matematiklektionen, startuppgift för dagen eller som del av lektion. Talet kan avgöras genom slumpen genom att slå tärningar/dra kort eller så kan läraren bestämma talet för dagen.

Aktiviteten differentieras automatiskt genom att eleven själv skapar innehåll i uppgiften. Elever som behöver utmanas uppmuntras att skapa svårare talföljder, additioner m.m.

Genom att föra upp olika elevlösningar på tavlan/projektorn kan uppgiften utgöra innehåll för ett gemensamt lärande. 

Aktiviteten passar i helklass, mindre grupp och i specialundervisning och intensivundervisning.

Glöm inte att välja ”anpassa till utskriftbara området” så blir utskriften bäst. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader