Visar 1–25 av 29 resultat

TIMS: Tidig Intensivundervisning i Matematik och Svenska

Mitt material i svenska bygger på att träna läsinlärning och fonologisk medvetenhet på ett strukturerat och lustfyllt sätt. 


Matematikmaterialet är utformat som aktiviteter i samband med ”intensivundervisning i matematik”. Aktiviteterna är skapade för att konkretisera, visualisera och färdighetsträna  matematik för lågstadiet.

Matematikmaterialet kommer i två versioner, en version för skolundervisning och en version utformat som en aktivitetsläxa. Tanken är att intensivundervisningen fokuserar på ett område i veckan –  samma vecka erbjuds aktivitetsläxan för att ytterligare befästa veckans område. 

Alla aktiviteter kan även användas på andra sätt, som till exempel i undervisning  i liten grupp eller i helklass.