Faktatext – sorteringskort

10,00 kr

– Sorteringkort för faktatexter om djur, en med enbart text och en med förklaring och bild.
– Exit ticket om de sex kategorierna.

Använd dessa sorteringskort när ni arbetar med faktatexter. 
Låt eleverna få läsa en faktatext, be eleverna klippa ut kategoriseringskorten och limma fast på ett A3. Därefter får eleverna klippa isär faktatexten och limma fast rätt mening under rätt kategori. (obs, texter ingår ej, enbart sorteringskort och exit ticket).


Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader