I have, who has domino – food and snacks – 30 / 20 talkort

20,00 kr

I have who has, ordkejda. Talövning där eleverna får utveckla sina språkliga kunskaper i det engelska språket.  Spelet innehåller två alternativa ordkedjor, ett alternativ med 30 talkort och ett med 20 talkort. Temat på begreppen är mat och snacks. Till varje begrepp finns en bild. I have who has är ett roligt sätt att repetera eller lära sig nya begrepp på. Ordkedjan stärker även eleverna i att våga prata inför en mindre grupp eller hela klassen.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader