Information till eleverna första skoldagen

25,00 kr

26 sidor med viktiga rubriker med bildstöd som underlag för information till eleverna om:

– möt din/dina lärare

-elevernas förväntningar

– korridoren

– när jag kommer in i klassrummet

– tyst läsning

– schema

– när jag lämnar klassrummet

– bordskamrater

– teamkompisar

– kamrater på raster

– bänkar, bord, materialskåp

– förväntningar på gruppen

– förväntningar om samlingar på mattan

– när jag kommer in i klassrummet efter rasten

– WC

– Vid sjukdom

– Sköterskan

– iPad

– telefoner

– korridorer vid raster och vid lunchtid

– pauser och grupprum

– hur visar man respekt?

– exempel på att inte visa respekt

– efter sista lektionen

– korridorer vid skoldagens slut/innan fritids

Antal filer: 26
Filformat: jpg
Rekommenderad programvara: Bildbehandlingsprogram