Jag lär mig om Sverige

24,00 kr

Ett kort ämnesöverskridande tema (SO/NO/SV) som handlar om att få kunskaper om Sverige. Materialet berör Sveriges grannländer i korta drag, Sveriges olika naturtyper, naturtillgångar och dess betydelse för människan, Yrken i Sverige. Det finns även med en 6-fältare till när eleverna bland annat ska skriva faktatext. 

Materialet berör kunskapskrav åk 3:

  • Eleven skriver enkla texter med läslig handstil.
  • Eleven söker information ur någon anvisad källa och återger grundläggande delar av informationen i enkla faktatexter.
  • Eleven visar grundläggande kunskaper om geografiska förhållanden.
  • Eleven visar grundläggande kunskaper om natur.

Tillkommer lektionsupplägg (handledning) och temat avser ca 8-10 lektioner.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Skapare : FrokenSamberg Kategorier: ,