Jämföra de abrahamitiska religionerna – venndiagram

15,00 kr

Material till att jämföra kristendom, judendom och islam med varandra (de abrahamitiska religionerna) i ett venndiagram.

Facit medföljer!

Antal filer: 2
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader