Kalenderblad/månadsöversikt HT22VT23

30,00 kr

I denna order får du två versioner av kalenderblad/månadsöversikt för HT22/VT23, månaderna augusti – december, januari – juni. En månad per A4-ark. I paketet ingår även ”fick-kalenderblad” för varje månad för läsåret HT22/VT23. Två olika sorters typsnitt finns att välja mellan. Se exempel på bilder.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader