Källkritik – granska hemsidan

10,00 kr

Låt eleverna öva på att tänka källkritiskt med hjälp av dessa arbetsblad. Arbetsbladen består av frågeställningar som hjälper eleven granska en valfri hemsida källkritiskt samtidigt som den får eleven att börja reflektera mer källkritisk. Låt eleverna fylla i mallarna först, sedan diskutera i par för att sedan prata om källkritik i helklass. Kanske låter du eleverna granska samma hemsida för att se om de granskar hemsidan på olika sätt eller så låter du eleverna granska olika hemsidor. Låt eleverna dela med sig av tips och trix till varandra. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader