Källkritik – olika källor

10,00 kr

Låt eleverna öva på att tänka källkritiskt med hjälp av dessa arbetsblad. Arbetsbladen är tänkta att konkretisera olika former av källor för eleverna, primära, sekundära och tertiära källor. En frågeställning som skulle kunna ställas i samband med arbetet kring dessa arbetsblad är om ”sekundära och tertiära källor kan vara lika pålitliga som primära”.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader