Känslotermometer

0,00 kr

Eleverna får underhållning medan de väntar på insläpp. Med deras namnskyltar kan de välja vad de känner. När skoldagen är slut får de ändra på placeringen.

Följ mig på instagram  för mer uppdatering och gratis material :@frokenmeriem

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Detta material har laddats ned: 1100 gånger