Konversationsbingo/Hitta någon som.. (Demokrati/Klassråd) Beige & pastell

15,00 kr

Konversationsbingo/Hitta någon som..
En bra övning att använda både under och efter arbetet med området Demokrati där eleverna får röra på sig samtidigt som de repeterar begrepp. Passar utmärkt att använda när man arbetar med SO Puls böckerna då dessa begrepp framgår i böckerna. 

Instruktioner
Ge eleverna varsitt arbetsblad och låt dem gå runt i klassrummet och hitta någon som kan förklara ett av orden som står i rutorna. När en kamrat kan förklara vad ett ord betyder, skriver de ner kamratens namn i den rutan. Förklara för eleverna att de endast får skriva ett namn per ruta och att det inte får stå samma namn i flera rutor. På så sätt uppmuntras eleverna att samtala med flera klasskamrater. När samtliga rutor är ifyllda med namn får eleven bingo och sätter sig på sin plats. Därefter frågar läraren vilket namn eleverna har i en specifik ruta, och den eleven vars namn står i rutan får förklara för klassen vad ordet betyder. 

Förslag
Använd ett arbetsblad i taget.

Innehåll
3 arbetsblad med 27 begrepp i två olika färgteman (beige/brunt och pastell)
Demokrati, diktatur, kompromissa, skyldighet & rättighet, överenskommelse, majoritet, minoritet, rösta, diskrimineras, medborgare, fatta beslut, rösträtt, tolerans, orättvisa, direkt demokrati, representativ demokrati, utse, acceptera, sekreterare, ordförande, justerare, dagordning, talarlista, protokoll, klassråd, elevråd, representant.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader