korta faktatexter nr 2, för finskrivning och lästräning

15,00 kr

Innehåll:

  • 13 olika faktatexter för att väcka intresse och uppmuntra läsning och skrivning.
  • Lappar med avprickning för att hålla reda på vilka kort man haft.
  • Stenciler med stödlinjer

Jag har gjort fler faktatexter. Sök på ”faktatexter nr 1”

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader