Läs orden och matcha med rätt bild

20,00 kr

Klipp ut bilderna och klistra fast på rätt ord. Materialet innehåller  uppgifter med både gemener och versaler.

Antal filer: 2
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Skapare : Frökenljusta Kategori: