Läsförståelsehäfte med instruerande texter

20,00 kr

Ett läsförståelsehäfte där eleverna får träna på att läsa instruerande texter.

– 4 olika texter

– till varje text är en sida med läsförståelsefrågor (både sådant som står i texten, samt ”läsa mellan raderna” / tänka själv

– varje text har en bilduppgift kopplat till sig

Ett häfte med totalt 12 sidor.

Elevnära texter som beskriver vardagliga situationer som eleverna lätt kan föreställa sig eller känna igen sig i.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader