Lästräningshäfte, där läraren bestämmer antal veckor

12,00 kr

Ett häfte som barnen får med sig hem för att få bättre läsflyt genom att intensivträna högfrekventa ord.

Läraren bestämmer hur lång tid eleven ska ha på sig. 3-4 v. brukar vara lagom.

Passar t.ex. de elever som inte har kommit igång med läsningen i slutet av åk 1 eller i början av åk 2.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader