Livet i bokstavslandet, B o O

5,00 kr

Två papper till varje bokstav, liknande som tidigare i bokstavsserien. Ett papper där bokstaven ska hittas bland många andra och ringas in, samt ett där de först kan spåra ordet i den ljusgrå texten och sedan skriva texten själv. 

Antal filer: 1
Filformat: zip
Rekommenderad programvara: 7zip


Skapare : frokenvanjasmaterial Kategori: