Mattemask/matteorm 1 – 100 (UPPDATERAD 22.03.22)

30,00 kr

En mattemask/matteorm som går från 1 – 100. I paketet finns det mattemaskens ansikte som ska ligga först, därefter ska eleven lägga talen 1 – 100 i ordning, det går att vrida och vända på mattemasken precis som man vill! (Se exempelbilder)  Talen 1 – 100 finns på cirklar och det är ett tal per cirkel. Det finns även några tomma cirklar som kan användas som reserv eller skriva egna tal på.

Det bästa med detta material är att man kan använda mattemasken upp tom 10 om man skulle vilja, eller upp till 50, eller så långt som eleven kan räkna!

OBS! Typsnittet som du får på din mattemask skiljer sig lite från bilderna då jag märkte att det var svårt att skilja på vissa tal som, 6/9, 99, 66, 69/96, 18 och 81. (vänligen se sista exempelbilden)

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader