Ordkort – vokaler

29,00 kr

Ett materialpaket med högfrekventa ord vid tidig läsinlärning. Orden är hämtade från alfabetståget (skolplus), bornholmsmodellen och olika arbetsböcker för f-1. I materialpaketet finns två olika versioner av ordkorten. Ett av materialen fokuserar enbart på att lägga rätt vokal för att bilda ordet som bilden föreställer. Eleverna får hjälp med konsonanterna men behöver lägga rätt vokal själva. Jag laminerade vokalen utifrån hur den skulle ha placerats i ordet. Jag klippte sedan ut en remsa (se bild 10) vilket belyste vokalens placering i ordet. Den andra versionen fokuserar istället på att hitta rätt ord och para ihop det till rätt bild. Alternativt om korten lamineras så kan eleverna fylla i med en whiteboard penna direkt i de tomma rutorna.

Antal filer: 2
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader