Practice making environmental descriptions – 3 – 10 worksheets

10,00 kr

Låt eleverna öva på att göra miljöbeskrivningar på engelska med hjälp av dessa arbetsblad. Materialet består av 10 stycken olika arbetsblad. Nio av arbetsbladen har illustrationer / bilder som eleverna förväntas utgå från när de övar på att göra miljöbeskrivningar. Ett av arbetsbladen består av en tom ruta där eleverna själva får måla en bild som de sedan får göra en miljöbeskrivning till.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader