Ramsa mera! – GRÅ

5,00 kr

Ett ark med fyra rytmiska ramsor med tillhörande bilder.

Laminera arket, klipp isär korten och ha till hands för återkommande
användning i verksamheten.
Illustrationerna underlättar för barnen att snabbt veta vilken ramsa
det handlar om men kan också ge upphov till språkutvecklande samtal om vad
ramsan handlar om och vad orden betyder.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader