Religionsprov – världsreligionerna

20,00 kr

Prov i religion om de fem världsreligionerna. Provet består av totalt 7 frågor av varierande nivå (E-A) där begrepp, analys- och resonemangsförfrågan bedöms.

Medföljer:
Prov i PDF-format
Prov i Word-format (redigerbar)
Bedömningsmatris

Antal filer: 3
Filformat: pdf, docx
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader, Microsoft Word