Röda och gröna tankar

0,00 kr

Gröna och röda tankar! Detta bildstöd finns i mitt klassrum och har genom åren varit en stor hjälp i att förklara för barnen vad som är okej och inte okej att säga till varandra. När barnen kan läsa på egen hand kan man skriva ner olika tankar på lappar och låta barnen diskutera på vilken färg de ska ligga.
När jag gjort det har vi fått fina diskussioner och barnen har i lärpar eller grupper resonerat hur de själva skulle gjort.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Detta material har laddats ned: 2032 gånger