Rörelsebingo + rörelseschema + peppkort

18,00 kr

I detta material ingår:

  • rörelsebingo 5×5
  • rörelsebingo 5×6
  • rörelseschema, med siffror eller utan siffror 
  • Rörelseschema utan bilder
  • peppkort 

Antal filer: 2
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader