sagans punkter – sagomattan

10,00 kr

Material inspirerat av SVTs program Sagomattan. Innehåller både material att sätta upp i klassrummet samt sidor där eleverna kan skriva/rita egen sagor med hjälp av punkterna. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader