Sagomattan- Tankekarta

0,00 kr

Tankekarta som är inspirerad från SVTs program Sagomattan.  Använd då eleverna ska skriva sina egna sagor. De skriver och ritar som stöd då de planerar sin saga. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Detta material har laddats ned: 4873 gånger