Sant eller falskt, talen 0-10.

20,00 kr

Materialet består av uttryckskort som bland annat passar till och är skapat till den kooperativa övningen “sant eller falskt”. Klipp ut de olika korten. Eleverna kan sedan diskutera om det på kortet är sant eller falskt. Förslagsvis kan eleverna använda sig av “Sant” eller “Falskt”-brickor som underlägg. Även det finns att köpa i min butik.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader