Sortering – talen 0-10

20,00 kr

Materialet består av sorteringskort med additioner och subtraktioner med talen 0 – 10. Tanken är att eleverna ska jobba i par och arbeta efter den kooperativa strukturen “Sortering”. Varje par får 24 uttryck som de tillsammans ska avgöra om summan eller differensen är lika med 4, 6, 7 eller 9. Därefter placerar de kortet med uttrycket ovanför rätt bricka.

Innehåll:

  • 24 sorteringskort med uttryck, med bildstöd.
  • 24 sorteringskort med uttryck, utan bildstöd.
  • 1 papper med sorteringsbrickor, som eleverna lägger sina sorteringskort med uttryck på.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader