Serie mall

2,00 kr

Två olika mallar som kan användas när elever ska skapa egna serier! 

Ta gärna inspiration av detta arbetsblad: Gör färdigt serien om snigeln. Arbetsbladet kan göras färdigt gemensamt som ett sätt att väcka idéer hos eleverna. Det går även att låta eleverna göra färdigt serien om snigeln enskilt under den första lektionen, för att sedan använda de tomma mallarna under den andra lektionen.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader