Skrivuppgift: Vad hände sedan?

13,00 kr

Skrivuppgift
Eleverna ska utifrån bilder skriva vad som hände sedan. 
Passar för kortare eller längre skrivuppgifter. 
Använder som ”kom igång”-uppgift i arbete med novellskrivning.

Passar 6-9

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader