Tips till vårdnadshavare vid fjärrundervisning

Här är ett informationsblad till vårdnadshavare om skolan ska bedriva fjärr-/distansundervisning. Det innehåller tips för hur de ska kunna stötta sitt/sina barn med hemundervisningen.

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader


Detta material har laddats ned: 299 gånger