Utveckla texten

15,00 kr

Träna på att utveckla skrivande och texter! Passar inför nationella proven i svenska eller vanligt i undervisningen. Eleverna får läsa en berättande text eller en faktatext som de sedan ska utveckla. Detta är för att träna på att förbättra sina egna texter. Kan också vara bra för elever som har svårt att komma igång med sina egna texter. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader