Visste du att … 2.0

25,00 kr

Visste du att är en presentation med 148 stycken slides med olika fakta som går att koppla an till exempelvis ämnena svenska, so och no. Det är fakta om kroppen, rymden, djur, länder, sverige, grundämnen, mat, svenska uppfinningar, religiösa byggnader, politik och demokrati samt svenska språket m.m. Ett roligt sätt att lära sig olika typer av fakta. 

Antal filer: 1
Filformat: pdf
Rekommenderad programvara: Acrobat Reader